Witamy na stronach internetowych Głosu Piotra ToRota

Błogosławiony Jan Paweł II beatyfikował Piotra ToRota, katechetę i męczennika za wiarę.
Papież powiedział: Błogosławiony Piotr ToRot jest wyjątkowym przykładem ojca rodziny, katechety oraz osoby, ktora była gotowa ofiarować życie dla Boga i bliźniego.

Blessed Peter ToRot is an outstanding example of family man a church leader the person who is prepared to lay down his life for God and neighbour.


Ojciec Święty mianował ks. Dariusza Kałużę, ze zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny biskupem diecezji Goroka, w Papui Nowej Gwinei.

Ks. Dariusz Kałuża, urodził się 5 listopada 1967 roku w Pszczynie. W 1985 roku, po zakończeniu nauki w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF). W 1987 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a następnie odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym tego zgromadzenia w Kazimierzu Biskupim. Święcenia kapłańskie przyjął 5 maja 1993 roku. Po trzech latach pracy duszpasterskiej został wysłany na kurs języka angielskiego do Wielkiej Brytanii, a w 1997 roku rozpoczął pracę misyjną w Papui-Nowej Gwinei w diecezji Mendi, gdzie był między innymi wikariuszem generalnym. Od 2015 roku był wikariuszem ds. duszpasterskich w archidiecezji Madang.

Diecezja Goroka została utworzona 18 czerwca 1959 roku. Ks. bp Kałuża będzie jej szóstym ordynariuszem. Na jej terenie mieszka 530 tys. osób, w tym 16 tys. katolików, którym posługuje 11 kapłanów.

 


„Męczennik małżeństwa, zamordowany, ponieważ bronił wierności jednej żonie...”. Sądzę, że nie trzeba więcej słów zachęty, by zapoznać się z życiem bł. Piotra To Rota.


Ks Adrian Adamik
Published on Dec 15, 2014
Od 11 grudnia 2008 r. ks. Adrian Adamik z Zalesia Śląskiego przebywa na terenie Papui Nowej Gwinei – kraju typowo misyjnego – w diecezji Madang.

 


Big Joe ordo pl

Published on Jul 18, 2015

Big Joe zostaje biskupem
Mniej więcej 40 lat temu dostałem od siostry zakrystianki werbistowski kalendarzyk. Do dziś pamiętam, że jego tematem przewodnim była Papua Nowa Gwinea. Potem, jako ministranci, mieliśmy spotkanie z werbistą na wakacjach, który pochodziłz naszej parafii.

To, co opowiadał o swojej pracy w Papui Nowej Gwinei, budziło nasz najwyższy podziw i pragnienie przeżywania podobnych przygód. Pierwszymi misjonarzami, którzy odwiedzili nasz nowicjat, byli – jakżeby inaczej – współbracia z Papui Nowej Gwinei. I tak wzrastałem otoczony opowieściami, obrazami i marzeniami o Wyspie Rajskiego Ptaka i kamiennej siekiery. Dalej by tak było, gdyby nie papież Franciszek, który zadecydował, że nasz współbrat, o. Józef Roszyński, zostanie biskupem diecezji Wewak.

 Ojciec święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Papui Nowej Gwinei mówił

Przed Kościołem w Papui Nowej Gwinei beatyfikacja Piotra ToRota otwiera nowy okres chrześcijańskiej dojrzałości. W każdym kraju pierwszy rodzimy męczennik wyznacza nowy początek. […]

Piotr znał wartość cierpienia. Inspirowany wiarą w Jezusa Chrystusa był wiernym małżonkiem, kochającym ojcem i katechistą znanym ze swej łagodności, dobroci i współczucia. […]

Gdy władze zalegalizowały i aktywnie wspierały poligamię Piotr […] ostro sprzeciwił się. […] Odmówił wybrania ‘łatwiejszej drogi’ moralnego kompromisu. ‘Muszę wypełnić swoje obowiązki jako świadek Jezusa Chrystusa’, wyjaśnił […] Był gotów na śmierć za wiarę i swój lud.

I kończył w lokalnym języku:

Pamiętajcie o Piotrze ToRot. Stale. Musicie przywoływać jego wiarę, jego życie rodzinne, jego zajęcie katechisty. Bo Piotr ToRot ukazuje nam drogę. Ukazuje ją nam wszystkim, ale szczególnie rodzinom tutaj, w Papui Nowej Gwinei, młodym i tym mężczyznom i kobietom, którzy słowo Boże przybliżają wiernym”.