Historia

2015-06-28 09:35

Ks. Sławomir Maizner SAC (pallotyn) Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Moim miejscem urodzenia jest Malbork. To były moje młodzieńcze lata, choć już szkołę średnią kończyłem w Gdańsku (Pozdrawiam Wszystkich, którzy ukończyli tamtejsze Technikum Łączności). Po ukończeniu szkoły średniej rok przeżywałem formację pallotyńską w naszym nowicjacie w Ząbkowicach Śląskich....

Czytaj dalej

—————

2015-06-14 12:28

BOGDAN COFALIK - SZTANGISTA, KAPŁAN, MISJONARZ !

Nieprzypadkowo, materiał ten ukazuje się właśnie w „Boże Ciało”. Jest on bowiem poświęcony osobie wspaniałego człowieka, byłego ciężarowca, kapłana i misjonarza, który sportową karierę poświęcił „służbie” u Wszechmocnego. BOGDAN COFALIK, bo o nim właśnie mowa, jest jednym z siedmiorga rodzeństwa,...

Czytaj dalej

—————

2015-06-14 12:24

Częstochowa: spotkanie z misjonarzem z Papui Nowej Gwinei

Ks. Bogdan Cofalik - Misjonarz Świętej Rodziny, od wielu lat pracujący na misjach w Papui Nowej Gwinei, wieczorem 13 czerwca był gościem spotkania w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. W młodości ks. Cofalik był utalentowanym sztangistą, lecz porzucił karierę sportową na rzecz stanu duchownego i...

Czytaj dalej

—————

2015-06-14 12:22

By stawali się dobrymi ludźmi

MARIA FORTUNA-SUDOR: - Pamięta Ksiądz okoliczności, w jakich usłyszał, że jest skierowany na stanowisko dyrektora nieistniejącego liceum? KS. DR JACEK TENDEJ CM: - Gdy w 1997 r. ówczesny wizytator Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy, ks. Bronisław Sieńczak, pomysłodawca i twórca Centrum „Radosna...

Czytaj dalej

—————

2015-06-14 12:13

Z Silnych Najsilniejsi

Ks. Bogdan Cofalik ur. 17.07.1959r. w Palowicach. Polski ciężarowiec, ksiądz misjonarz, wychowawca młodzieży. Ciężary były w domu Cofalików chlebem powszednim. Trenowali wszyscy 4 bracia. Bogdan poszedł w ich ślady i rozpoczął treningi w klubie Polonia Łaziska. Jako młodzik i junior wygrywał...

Czytaj dalej

—————

2015-06-14 12:11

Ks. Bogdan Cofalik MSF w KIS

23 maja 2013 r. w Klubie Integracji Społecznej w Gliwicach odbyło się niezwykłe spotkanie z Misjonarzem Św. Rodziny, od 24 lat posługującym wśród Papuasów na Nowej Gwinei, ks. Bogdanem Cofalikiem. Ks. misjonarz w ciekawy i wciągający sposób opowiadał o swojej trudnej i często niebezpiecznej pracy...

Czytaj dalej

—————

2015-06-14 12:08

Polski ksiądz-siłacz u Papuasów

Czytaj dalej

—————

2015-06-14 12:08

Polski ksiądz-siłacz u Papuasów

Papua Nowa Gwi­nea - to kraj, o któ­rym naj­czę­ściej sły­szy­my, kiedy na­wie­dza go trzę­sie­nie ziemi, albo gdy media do­no­szą o ata­kach ka­ni­ba­li czy mor­do­wa­niu cza­row­nic. To wła­śnie tam 24 lata temu tra­fił oj­ciec Bog­dan Co­fa­lik ze Zgro­ma­dze­nia Mi­sjo­na­rzy Świę­tej...

Czytaj dalej

—————

2015-06-14 12:05

ks. Bogdan Cofalik

Urodził się 17.07.1959r. Był ciężarowcem, zdobył kilka  tytułów, wywalczył dobre miejsca na różnych zawodach. Początkowo trenował w "Górniku" Łaziska, później w "Kolejarzu" Gliwice. Występował na pomoście w kategoriach koguciej i piórkowej. W drugiej połowie lat 70. znalazł się w kadrze...

Czytaj dalej

—————

2015-06-14 12:02

Co sądzicie o stroju pewnego diakona

W rocznicę śmierci Założyciela Zgromadzeń Michalickich bł. Ks. Bronisława Markiewicza, 29 stycznia br., wspólnota michalitów przeżyła wspaniałą uroczystość, jaką były święcenia kapłańskie diakona Petera Kaupy, pochodzącego z parafii Dirima, diecezja Kundiawa (Papua Nowa Gwinea). Liturgii...

Czytaj dalej

—————