2015-06-14 12:22

By stawali się dobrymi ludźmi

MARIA FORTUNA-SUDOR: - Pamięta Ksiądz okoliczności, w jakich usłyszał, że jest skierowany na stanowisko dyrektora nieistniejącego liceum?

KS. DR JACEK TENDEJ CM: - Gdy w 1997 r. ówczesny wizytator Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy, ks. Bronisław Sieńczak, pomysłodawca i twórca Centrum „Radosna Nowina 2000”, zaproponował mi przygotowanie się do objęcia roli dyrektora, byłem od 6 lat księdzem. Pracowałem jako katecheta w Krakowie i zaocznie studiowałem homiletykę i retorykę na UJ i PAT. Próbowałem tłumaczyć, że najpierw powinienem skończyć rozpoczęte studia. Jednak przekonany przez ks. Bronisława, który barwnie opowiadał o rzymskich studiach, doszedłem do wniosku, że to będzie nowe doświadczenie. Warto dodać, że wtedy „Radosna Nowina” istniała jedynie w myślach ks. Bronisława i na makiecie.

- Jak wyglądały pierwsze prace nad tworzeniem liceum w Piekarach?

- Do Piekar wróciłem 20 grudnia 2000 r. Podczas Pasterki nowo wybudowany kościół „Radosna Nowina” poświęcił kard. Franciszek Macharski. Wśród obowiązków, które wtedy wykonywałem, znalazły się i te związane z organizowaniem szkoły. Nie miałem większego doświadczenie w tej dziedzinie. Byłem przygotowany teoretycznie. Praca, którą obroniłem w czasie rzymskich studiów, nosiła tytuł: „Szkoła na XXI wiek; cele, wyzwania i przemiany”. Ponadto poznawałem sposoby prowadzenia szkół. Podglądałem, jak to robią w Ameryce, a gdy wróciłem do Krakowa, odwiedzałem tutejsze placówki oświatowe. Zgodnie z tym, czego nas uczył prof. Mario Comoglio, który szczególnie cenił pracę w grupach i stawiał na realizację zadań, projektów w zespołach, starałem się pozyskać dla tego dzieła innych. Wtedy spotkałem nauczycielkę - p. Barbarę Celarek, która bardzo pomogła w tym pierwszym etapie tworzenia szkoły. Powoli wyposażaliśmy budynek w pomoce naukowe, kupowaliśmy meble do szkoły i internatu… Równocześnie zatrudniliśmy nauczycieli. To wszystko nie było łatwe do ogarnięcia. Gdy otwieraliśmy szkołę mówiłem, że czuję się jak pasażer samolotu, któremu kazano pilotować boeinga i sprowadzić go na ziemię (śmiech).

- 28 marca 2001 r. została wydana decyzja o erygowaniu LO w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”. W kwietniu ks. Bronisław Sieńczak wręczył Księdzu nominację na dyrektora. Jakie zadania stawiał sobie Ksiądz jako dyrektor?

- Miałem świadomość, że szkoła ma uczyć myślenia oraz kształcić umiejętności potrzebne współczesnemu człowiekowi, że ma mu stwarzać możliwość rozwoju kreatywności. Od początku bardzo istotny i nadrzędny stał się dla mnie, a następnie dla całego zespołu, aspekt wychowania integralnego, wg którego nie zaniedbuje się żadnej sfery życia młodego człowieka.

- Czym różni się liceum w Piekarach od innych szkół?

- Myślę, że wszystkie katolickie szkoły tym się różnią, iż kładzie się w nich większy nacisk na wychowanie. To znaczy, pomagamy ustalić młodemu człowiekowi właściwą hierarchię wartości; od tych związanych z przyjemnościami, przez materialne do duchowych i do wiary w Pana Boga.

- A czym, spośród katolickich szkół, wyróżnia się liceum w Piekarach?

- W naszej szkole uczy się wiele osób ze środowisk ubogich, z rodzin wielodzietnych, często typowo wiejskich albo małomiasteczkowych. Oni wiedzą, że aby coś zdobyć, trzeba ciężko pracować. Toteż gdy stworzy się im odpowiednie warunki, to bardzo dużo osiągają. Ponadto atutem szkoły są roczne wymiany zagraniczne. Skorzystało z nich 86 uczniów, którzy wyjechali np. do Anglii, USA, Kanady, Brazylii, Hiszpanii, Włoch, Francji czy Tajwanu. Po roku nauki w zagranicznej szkole i mieszkaniu z rodziną, do której zostają skierowani, świetnie opanowują język i stają się pewniejszymi siebie, swej wiedzy i umiejętności, bardziej zaradnymi młodymi ludźmi.

- Jubileusz stanowi okazję do podsumowań. Co udało się zrealizować z planów, z którymi Ksiądz rozpoczynał organizowanie szkoły?

- Stworzyliśmy wspólnotę, zaistnieliśmy na rynku pedagogicznym, mamy świetną kadrę pedagogiczną. Realizujemy, zgodnie z założeniami, ideały wypracowane przez ks. Siemaszkę. Szkoła liczy 360 uczniów nie tylko z Polski, ale i z Białorusi, Ukrainy, a nawet z Uzbekistanu. Nasi licealiści osiągają wysokie wyniki nauczania, co potwierdzają zarówno dobrze zdawana matura jak i popularne rankingi. Chociaż nie są one dla nas najważniejsze, to wiemy, że w Małopolsce znajdujemy się w pierwszej dziesiątce, a w niektórych kategoriach - w pierwszej piątce.

- Co dalej?

- Jestem księdzem ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy i będę posłuszny dekretom mojego przełożonego. Mam nadzieję, że nadal, wspólnie ze stworzonym zespołem zaangażowanych nauczycieli i wychowawców, będę służył uczniom, którzy do nas przychodzą, i powierzającym nam swoje dzieci rodzicom, wspierając ich w procesie wychowywania. Nade wszystko dalej będziemy się starać, aby licealiści stawali się kulturalnymi, życzliwymi i dobrymi ludźmi. Aby przesłanie zawarte w nauczaniu Jezusa Chrystusa, w Ewangelii, stało się częścią ich życia.

* * *

Ks. dr Jacek Tendej CM jest dyrektorem istniejącego od 10 lat w Piekarach k. Krakowa publicznego, katolickiego LO „Radosna Nowina 2000”. Do roli organizatora szkoły i jej prowadzącego Dyrektor przygotowywał się m.in. kończąc studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Specyfikę pracy poznawał także w amerykańskich szkołach katolickich podczas pobytu w Nowym Jorku

—————

Powrót