2014-04-22 04:06

Ełk – Wielkanoc - 2014

Święta Zmartwychwstania Pańskiego przypominają, że Chrystus wykupił nas z niewoli grzechu, a zmartwychwstając, otworzył dostęp do nowego życia.

Zmartwychwstały Chrystus przynosi nadzieję i obdarowuje nas nowym życiem. On towarzyszy nam, wędrującym po drogach życia, prowadzi dialog, zasiada do stołu, dzieląc się Słowem i łamiąc dla nas Chleb (zob. Łk 24,15-33). On zapewnia nas: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25-26). Otwórzmy się na Jego Miłość, bo tylko jej siłą możemy przemieniać, możemy przebaczać, możemy zaczynać ciągle od nowa.

W tym czasie w postawie wiary, ochotnie przyjmujmy dary Chrystusa Zmartwychwstałego udzielane podczas Eucharystii. Wpatrujmy się w Niego, by odnowić w sobie radość Ewangelii, która jest źródłem misyjnego zapału. Tą radością, podobnie jak Maria Magdalena, Apostołowie, dzielmy się z innymi. Głośmy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.

Życzę, aby te Święte dni były dniami prawdziwego pokoju, dniami radości, miłości, dniami nadziei na lepsze jutro. Na czas radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego zapewniam o mojej modlitwie i z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.                                                                                        

                        +Jerzy Mazur SVD

—————

Powrót