2012-07-02 10:19

Seminarzysta Kenneth Kaimalan Londe wyświęcony na diakona w dniu 30 czerwca 2012

W niedługi czas po złożeniu ślubów wieczystych Kenneth Kaimalan wyświęcony został na diakona wraz ze swoim kolegą diecezjalnym z Vanimo, Ernestem Laikelem w dniu 30 czerwca br. Święcenia odbyły się w filialnym kościele parafii katedralnej w Vanimo w Dasi. Za całokształt liturgii, która była naprawdę ładnie przeprowadzona, odpowiedzialne było seminarium. Biskup, ordynariusz miejsca, Cesare Bonivento PIME, z namaszczeniem wypełniał wszystkie ryty. Kościół był wypełniony wiernymi. Nie brakowało młodzieży, sporo było sióstr zakonnych a w koncelebrze uczestniczyło osiemnastu kapłanów. Świadkiem święceń ze strony Zgromadzenia był ks. Zdzisław Kruczek.

Tego samego dnia po południu ks. Kruczek miał okazję spotkać się z biskupem i nie tylko porozmawiać, ale także podziękować w imieniu wyższych przełożonych za przychylność dla zgromadzenia i otwartość na potrzeby, przed jakimi stoi w tej chwili nasza wspólnota a z nią cały Kościół nowogwinejski, któremu grozi zapaść z powodu beznadziejnego standardu miejscowego duchowieństwa. Widząc co się wokół dzieje, zgromadzenie pragnie i nadal jest gotowe współpracować na polu formacji intelektualnej, a przede wszystkim na polu formacji duchowej z takim seminarium, które nie „grzęźnie”. Takim na pewno jest Wyższe Seminarium Diecezjalne w Vanimo. Ponadto ks. Kruczek rozmówił się z biskupem w sprawie nowo-wyświęconego diakona co do pozostałych jego pięciu miesięcy pobytu w seminarium.

Pełną praktykę diakońską nasz diakon rozpocznie od momentu ukończenia seminarium i po powrocie w listopadzie br. do wspólnoty w Mount Hagen. Życzymy mu zatem w tej chwili wszelkiego błogosławieństwa od Boga i módlmy się, aby był przekonany do swej służby zawsze tak, jak jest do niej przekonany w tej chwili. Szczęść mu Boże!

Zdzisław Z. Kruczek CSMA

—————

Powrót