2014-08-03 09:22

Zdzisław (Ziggy) Kruczek CSMA

Michaelites’ Formation House, Rebiamul
P. O. Box 1610 Mount Hagen, Western Highlands Province 281
Ph. 542 01 69; mobile: 72 73 86 65; e-mail: zzkrcsma@gmail.com

Urodził się 09. 01. 1945 roku w Futomie, Pogórze dynowskie. Do czternastego roku życia wychowywał się po bokiem rodziców wraz ze swą młodszą siostrą Kazimierą. Kształcił się w Polsce. Szkołę Podstawową ukończył w roku 1959, po czym wstąpił do Niższego Seminarium w Miejscu Piastowym k. Krosna n. Wisłokiem, prowadzonego przez Zgromadzenie Michaelitów. Po dwóch latach rozpoczął nowicjat. Po jego ukończeniu w roku 1963 został skierowany do Torunia, gdzie przy miejscowej kaplicy zakonnej Michaelitów pełnił funkcję organisty i gdzie na miejscu miał uzyskać państwową maturę. Udało mu się to dopiero w Rzeszowie, bo w Toruniu miał kłopoty z władzami komunistycznymi, które zmuszały go do kolaboracji. W wyniku odmowy wydalony został ze szkoły. Po uzyskaniu matury w 1966 skierowany został do zakładu opiekuńczego w Strudze k. Warszawy, gdzie pracował jako wychowawca. Następnie w 1967 od lutego do sierpnia pracował jeszcze w Miejscu Piastowym w charakterze pomocnika w ogrodzie. W roku 1967 wysłany został na studia w Instytucie Teologicznym funkcjonującym przy Wyższym Diecezjalnym Seminarium Duchownym w Przemyślu, które ukończył w roku 1973 i w dniu 23. 06. 1973 przyjął święcenia kapłańskie w parafii w Błażowa (diecezja przemyska). Pierwsze dwa lata swego kapłaństwa realizował w Markach (parafia w Strudze pw. Św. Andrzeja Boboli) k. Warszawy. Trzeci rok był czasem przygotowań do wyjazdu na misje, nauki języka angielskiego, sfinalizowania magisterium (egzamin magisterski zdał w dniu 10 maja 1976 roku na KUL-u w Lublinie) i prowadzenia chóru parafialnego. W roku 1976 wyjechał na Antypody, by po prawie rocznym pobycie w Sydney, w Australii, dobrnąć w górskie tereny Papui Nowej Gwinei (Oceania). Tam po półrocznym wprowadzeniu w parafii Mabulga zaangażował się w zadania duszpasterskie jako proboszcz misyjny w parafiach: Kuruk (8.5 roku) i Wanepap (4 lata). W latach 1989-1991 i 1992/1993 przebywał w Polsce na studiach specjalistycznych na ATK (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. Dnia 18 marca 1991 r. uzyskał doktorat z misjologii. Po ukończeniu studiów wrócił do Papui Nowej Gwinei i od tamtej pory zangażowany jest w prowadzenie wykładów w seminariach duchownych (od 1997 do 1999 prowadził także wykłady na Uniwersytecie Słowa Bożego w Madang), organizację struktur Zgromadzenia (w 1994/1995 oraz 2008/2009 doglądał planu realizacji budowli zakonnych Michaelitów w Rebiamul) i w formację młodych autochtonów przygotowujących się do kapłaństwa i do życia zakonnego. W 2005-2007 (trzy pełne lata) był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Dobrego Pasterza w Fatimie / Banz, archidiecezja Mount Hagen, w Papui Nowej Gwinei. Po tej trzyletniej kadencji rektorskiej z dniem 30 stycznia 2008 podjął się prowadzenia nowicjatu w swej wspólnocie zakonnej w Rebiamul (Mount Hagen) i jest odpowiedzialnym za calokształ podstawowej formacji zakonnej swego Zgromadzenia.

W dniu 16. 05. 2006 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest autorem ośmiu książek i około 160 artykułów, przyczynków, referatów, wywiadów, sprawozdań, redakcyjnych notek, tłumaczeń, listów i innych. Jest członkiem trzech Towarzystw Naukowych: The Religious History Society (Australia); The International Association of Catholic Missiologists (Rzym); i The National Geographic Society (USA).

Swoistą maksymą życiową i równocześnie jakby pozdrowieniem ks. Kruczka skierowanym w stronę Wantoków, to kilka słów wyjętych z humorystycznej piosenki wykonanej w latach 1970. przez jego kolegów w Seminarium w Przemyślu: a więc, taczki życia pchajcie i sie trzymajcie!

—————

Powrót